Chuyên đề Y Tế Từ Xa

Tính đến năm 2024, Việt Nam đã có nhiều bệnh viện và cơ sở y tế triển khai thành công telemedicine
3005/2024
Tính đến năm 2024, Việt Nam đã có nhiều bệnh viện và cơ sở y tế triển khai thành công telemedicine
Thứ năm, 30/05/2024, 15:26 GMT+7
Telemedicine và Metal Health
0905/2024
Telemedicine và Metal Health
Thứ năm, 09/05/2024, 09:51 GMT+7
Telemedicine Ghi Dấu Bước Tiến Mới Với Hợp Đồng NDA Tại Singapore
0805/2024
Telemedicine Ghi Dấu Bước Tiến Mới Với Hợp Đồng NDA Tại Singapore
Thứ tư, 08/05/2024, 13:42 GMT+7
Tính Bảo Mật Thông Tin và Tiềm Năng của Blockchain kết hợp với Telemedicine trong Quản Lý Y Tế
2703/2024
Tính Bảo Mật Thông Tin và Tiềm Năng của Blockchain kết hợp với Telemedicine trong Quản Lý Y Tế
Thứ tư, 27/03/2024, 15:12 GMT+7
Một số quốc gia đã bắt đầu thử nghiệm và triển khai công nghệ Blockchain trong lĩnh vực y tế
2603/2024
Một số quốc gia đã bắt đầu thử nghiệm và triển khai công nghệ Blockchain trong lĩnh vực y tế
Thứ ba, 26/03/2024, 14:25 GMT+7
Triển Khai Thực Tế Mối Liên Hệ Giữa Telemedicine và Phẫu Thuật Nội Soi
0503/2024
Triển Khai Thực Tế Mối Liên Hệ Giữa Telemedicine và Phẫu Thuật Nội Soi
Thứ ba, 05/03/2024, 14:01 GMT+7
Những Tiềm Năng Phát Triển của Mối Liên Hệ Giữa Telemedicine và Phẫu Thuật Nội Soi
0403/2024
Những Tiềm Năng Phát Triển của Mối Liên Hệ Giữa Telemedicine và Phẫu Thuật Nội Soi
Thứ hai, 04/03/2024, 16:44 GMT+7
Thách Thức và Giải Pháp Trong Kết Hợp Telemedicine và Phẫu Thuật Nội Soi
0303/2024
Thách Thức và Giải Pháp Trong Kết Hợp Telemedicine và Phẫu Thuật Nội Soi
Chủ nhật, 03/03/2024, 10:00 GMT+7
Nâng Cao Hiệu Quả Của Phẫu Thuật Nội Soi thông Qua Telemedicine
2902/2024
Nâng Cao Hiệu Quả Của Phẫu Thuật Nội Soi thông Qua Telemedicine
Thứ năm, 29/02/2024, 14:46 GMT+7
TELEMEDICINE VÀ ƯU ĐIỂM TRONG PHẪU THUẬT NỘI SOI
2702/2024
TELEMEDICINE VÀ ƯU ĐIỂM TRONG PHẪU THUẬT NỘI SOI
Thứ ba, 27/02/2024, 13:36 GMT+7