Hỗ trợ kinh doanh
+84 28 3785 3388
Hỗ trợ tư vấn
+84 28 3785 3388
en
Banner_service

DỊCH VỤ CHO THUÊ THIẾT BỊ

Hoàng Phúc Thanh cung cấp các dịch vụ cho thuê thiết bị như sau: 

 
dvct600x400
Dịch vụ cho thuê theo ngày

 

dichvu
Dịch vụ cho thuê theo hợp đồng dài hạn

 

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về các dịch vụ cho thuê thiết bị.