Dao mổ điện cao tần

Dao mổ điện cao tần AUTOCON III 400
AUTOCON® III 400 là dao mổ điện cao tần thế hệ thứ ba là máy phát HF đa năng của KARL STORZ có thể được sử dụng trong thực tế tất cả các chuyên khoa. ...
Dao mổ điện cao tần AUTOCON III 300
AUTOCON III 300 là dòng sản phẩm dao mổ điện cao tần của KARL STORZ, sử dụng được với nhiều chuyên khoa phẫu thuật. Điều khiển thông qua màn hình cảm ...