Thiết bị Y Tế Từ Xa

Giải pháp phần mềm

Giải pháp phần mềm eNcounter cho phép người sử dụng quản lý hồ sơ khám bệnh, kết nối với các thiết bị y tế, chia sẻ dữ liệu theo thời gian thực và thực hiện hội nghị truyền hình

Trạm Y Tế Từ Xa

Các trạm y tế từ xa được thiết kế và sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001 và ISO 13485 nhằm đảm bảo chất lượng và độ chính xác cao nhất. Chúng tôi cung cấp nhiều phân khúc sản phẩm khác nhau, từ hệ thống hoàn chỉnh đặt trên xe trạm đến các trạm treo tường tiết kiệm diện tích và các trạm xách tay di động, khách hàng có thể lựa chọn giải pháp phù hợp với nhu cầu của mình

Thiết bị y tế từ xa ngoại vi

Chúng tôi cung cấp các giải pháp thiết bị y tế có khả năng tích hợp và kết nối với hệ thống, sẵn sàng cung cấp đầy đủ những thông tin lâm sàng cần thiết từ bệnh nhân, bác sĩ có thể ra quyết định với chất lượng tương đương với khám bệnh trực tiếp.