Giải pháp
Y tế từ xa
Kết nối bác sĩ và bệnh nhân mọi lúc, mọi nơi bằng nền tảng phần mềm
Kết nối bác sĩ và bệnh nhân mọi lúc, mọi nơi bằng nền tảng phần mềm
Cung cấp các trạm y tế từ xa chất lượng cao với nhiều tùy chọn cá nhân hóa
Cung cấp các trạm y tế từ xa chất lượng cao với nhiều tùy chọn cá nhân hóa
Thu nhận và chia sẻ đầy đủ dữ liệu lâm sàng từ bệnh nhân qua hệ thống thiết bị trực tuyến
Thu nhận và chia sẻ đầy đủ dữ liệu lâm sàng từ bệnh nhân qua hệ thống thiết bị trực tuyến
Hệ thống nội soi
Thiết bị và dụng cụ thăm khám, phẫu thuật nội soi đa dạng
Thiết bị và dụng cụ thăm khám, phẫu thuật nội soi đa dạng
Chất lượng hình ảnh lên đến 4K
Chất lượng hình ảnh lên đến 4K
Hệ thống thiết bị nội soi chính hãng, uy tín, chất lượng cao
Hệ thống thiết bị nội soi chính hãng, uy tín, chất lượng cao
Phòng mổ tích hợp OR1™
Lưu trữ tập trung đồng bộ
Lưu trữ tập trung đồng bộ
Điều khiển thiết bị tập trung không chạm
Điều khiển thiết bị tập trung không chạm
Phòng mổ thông minh
Phòng mổ thông minh
Giải pháp tuyệt vời cho hội chẩn, giảng dạy và chỉ đạo từ xa.
Giải pháp tuyệt vời cho hội chẩn, giảng dạy và chỉ đạo từ xa.