Giải pháp phần mềm

eNcounter
eNcounter là ứng dụng nền tảng, hỗ trợ đầy đủ các chức năng khám bệnh từ xa theo thời gian thực, được tích hợp trên hệ thống trạm telemedicine, laptop, ...
ClearSteth
ClearSteth là giải pháp phần mềm cho phép kết nối với các loại ống nghe điện tử nhằm truyền tải tiếng tim, phổi và các vị trí khác trong cơ thể từ bệnh ...
eNcounter View
eNcounter View là phần mềm ứng dụng hội nghị truyền hình được được thiết kế như một giải pháp độc lập để thực hiện các cuộc khám bệnh và ...
eNcounter Cloud
eNcounter Cloud là nền tảng PACS điện toán đám mây nhằm hỗ trợ lưu trữ, truy cập và chia sẻ dữ liệu khám chữa bệnh. eNcounter Cloud được tích ...