Trạm Y Tế Từ Xa

Trạm Y Tế Từ Xa Clinical Access Station
Clinical Access Station (CAS) là giải pháp trạm y tế từ xa (Telemedicine) cao cấp, đáp ứng nhu cầu khám bệnh cho nhiều chuyên khoa khác nhau và thích hợp để ...
Trạm Y Tế Từ Xa CAS Lite
CAS Lite là giải pháp trạm y tế từ xa hướng đến sự gọn nhẹ, ít chiếm không gian nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ tính năng để thiết lập trạm y tế từ xa ...
Trạm Y Tế Từ Xa di động Transportable Exam Station
Transportable Exam Station (TES) là giải pháp trạm y tế từ xa (Telemedicine) hoàn toàn di động với thiết kế theo tiêu chuẩn quân đội cho phép thiết lập trạm y tế ...
Trạm Y Tế Từ Xa di động Transportable Exam Backpack
Transportable Exam Backpack (TEB) là giải pháp trạm y tế từ xa (Telemedicine) hoàn toàn di động và gọn nhẹ, sử dụng kết nối không dây và qua cổng USB. TEB là ...
Trạm Y Tế Từ Xa WallDoc
WallDoc là giải pháp trạm y tế từ xa (Telemedicine) treo tường cố định, chiếm rất ít không gian (tương đương với một màn hình phẳng treo tường) thích ...
Trạm Y Tế Từ Xa Thính Học CAS TeleAudiology
Trạm y tế từ xa thính học CAS TeleAudiology là sự kết hợp giữa công nghệ y tế từ xa của Globalmed và thiết bị thính học từ những nhà cung cấp hàng đầu ...