Hỗ trợ kinh doanh
+84 28 3785 3388
Hỗ trợ tư vấn
+84 28 3785 3388
0
en

Lắp đặt các hệ thống nội soi Karl Storz Full HD và hoạt nghiệm thanh quản tại bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM