Hỗ trợ kinh doanh
+84 28 3785 3388
Hỗ trợ tư vấn
+84 28 3785 3388
0
en

Hệ thống phòng mổ tích hợp OR1 Bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH)